Mega "Jenga"

Spēlētāji pēc kārtas izņem vienu bloku no torņa, kas veidots no 54 koka blokiem. 

Pēc tam katrs noņemtais bloks tiek novietots uz torņa virsmas, veidojot pakāpeniski augstāku un nestabilāku struktūru.

Uzvarētājs ir pēdējā persona, kas veiksmīgi noņem un ievieto bloku. 

Spēle beidzas, kad tornis krīt.

Nomas maksa              15 eur/diena *

 Saulkrastos piegāde            5 eur