PIEPŪŠAMĀS ATRAKCIJAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

MĒS PIEVIENOJAM SAGĀDĀŠANAS MAKSU. JUMS IR IESPĒJA ATRAKCIJAS PAŅEMT PAŠIEM, BET IR NEPIECIEŠAMS IETILPĪGS AUTO VAI PIEKABE. PĒC ATRAKCIJAS LIETOŠANAS TO RŪPĪGI IZTĪRĪT, UN NOGĀDĀT ATPAKAĻ.

1. Piepūšamās atrakcijas lietošana paredzēta bērniem no 2-12 gadu vecumam. 

2. Atrakciju paredzēts lietot gan iekštelpās, gan āra apstākļos. Uzstādot piepūšamo atrakciju āra apstākļos, zem tās paklāj speciāli šim nolūkam paredzētu  pārklāju (ietilpst komplektā);

3. Nelietot atrakciju stipra vēja (virs 10 m/s) un ilgstošu nokrišņu gadījumā;

4. Piepūšamo atrakciju uzstāda tikai uz līdzenas laukuma pamatnes, kas ir attīrīta no asiem priekšmetiem (akmeņiem, stikliem, naglām uc.)

5. Atrakciju uzstāda piepūšot to ar gaisu (2-5min.), izmantojot gaisa pūtēju, kas jāpieslēdz elektriskajam spriegumam 220V;

6. Obligāti jānofiksē piepūšamo atrakciju pie laukuma pamatnes ar speciāli tam paredzētiem stiprinājumiem;


Piepūšamās atrakcijās kategoriski aizliegts!

1. Atrasties apavos;

2. Lietot pārtikas produktus;

3. Lietot asus, karstus priekšmetus;

4. Ievest dzīvniekus;

5. Grūstīties, mest kūleņus un kāpt uz piepūšamās atrakcijas malām un liekties pāri tām;

6. No slidkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu un kāpt uz augšu pa slidkalniņu;

7. No piepūšamās atrakcijas aizliegts izlēkt! Lai izkāptu no tās, ir jāapsēžas uz atrakcijas malas un uzmanīgi jāizkāpj.

8.Lietus laikā nedrīkst pieļaut atrakcijas samirkšanu, elektriskā gaisa pūtējs obligāti jānovieto zem nojumes.


Nomas noteikumi!

1. Lai saņemtu piepūšamo atrakciju, Nomniekam ir jāuzrāda Nomnieka personu apliecinošs dokuments.

2. Iznomātājs nodod Nomniekam atrakciju Līgumā noteiktajā vietā un laikā, iepazīstina Nomnieku ar piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumiem.

3. Nomnieks apņemas atdod piepūšamo atrakciju Iznomātājam Līgumā noteiktajā vietā un laikā tādā pašā lietošanas kārtībā kā saņēma.

4. Nomnieks nedrīkst nomā paņemto piepūšamo atrakciju izvest ārpus Latvijas Republikas robežām.

5. Nomnieks, kurš saņem piepūšamo atrakciju, pirms atrakcijas lietošanas, apņemas iepazīstināt bērnus/grupu/kolektīvu ar atrakcijas lietošanas noteikumiem.

6. Ja piepūšamā atrakcija nomas laikā Nomnieka vainas dēļ, vai bez tās, tiek saplēsta, sabojāta, pazaudēta vai kāda cita  iemesla dēļ Nomnieks nevar atrakciju atdod Iznomātājam, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos remonta zaudējumus pilnā apmērā.

7. Nomnieks nedrīkst veikt piepūšamās atrakcijas remontu bez Iznomātāja piekrišanas.

8. Piepūšamās atrakcijas lietošanas laikā,  bērnu uzvedību un rīcību kontrolē viņu vecāki vai personas, kuru uzraudzībā atrodas bērns. 


IZNOMĀTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR ATRAKCIJAS LIETOTĀJU DROŠĪBU, SEKĀM, KAS VARĒTU RASTIES NO ATRAKCIJAS NEPRASMĪGAS LIETOŠANAS UN APSTĀKĻU VAI IESPĒJU NENOVĒRTĒŠANAS!!! PIEPŪŠAMĀS ATRAKCIJAS VAR LIETOT TIKAI STINGRĀ PIEAUGUŠO UZRAUDZĪBĀ, IEVĒROJOT VISUS DROŠĪBAS NOTEIKUMUS!!!